فروشگاه میلان پارت

تهیه و توزیع لوازم یدکی خودرو

سفارشات : 09384443462

                        09122443462

کاتالوگ ها موتوری

میل لنگ 2000
میل لنگ 2000
میل سوپاپ و سوپاپ 2000
میل سوپاپ و سوپاپ 2000
موتور کامل 2000
موتور کامل 2000
منیفولد ورودی هوا 2000
منیفولد ورودی هوا 2000
منبع انبساط رادیاتور 2000
منبع انبساط رادیاتور 2000
مجموعه هواکش کامل 2000
مجموعه هواکش کامل 2000
مجموعه واتر پمپ 2000
مجموعه واتر پمپ 2000
مجموعه فن رادیاتور 2000
مجموعه فن رادیاتور 2000
مجموعه فلایویل 2000
مجموعه فلایویل 2000
مجموعه سر سیلندر 2000
مجموعه سر سیلندر 2000
مجموعه دریچه گاز 2000
مجموعه دریچه گاز 2000
مجموعه بلوک سیلندر 2000
مجموعه بلوک سیلندر 2000
مجموعه اویل پمپ 2000
مجموعه اویل پمپ 2000
لوله ورودی رادیاتور 2000
لوله ورودی رادیاتور  2000
لوله ورودی آب 2000
لوله ورودی آب 2000
لوله خروجی هوا از فیلتر به دریچه گاز 2000
لوله خروجی هوا از فیلتر به دریچه گاز 2000
لوله خروجی بخار روغن 2000
لوله خروجی بخار روغن 2000
کیت زینگ وپیستون 2000
کیت زینگ وپیستون 2000
کیت تسمه تایم 2000
کیت تسمه تایم 2000
کارتل روغن 2000
کارتل روغن 2000
قاب تسمه تایم 2000
قاب تسمه تایم 2000
فیلتر روغن 2000
فیلتر روغن 2000
سیستو کنترل گاز 2000
سیستو کنترل گاز 2000
رادیاتور آب موتور 2000
رادیاتور آب موتور 2000
دست کامل یاتاقانها 2000
دست کامل یاتاقانها 2000
براکت روی ترموستات 2000
براکت روی ترموستات 2000