فروشگاه میلان پارت

تهیه و توزیع لوازم یدکی خودرو

سفارشات : 09384443462

                        09122443462

کاتالوگ سیستم الکتریکی

واحد کنترل الکترونیک گیربکس اتوماتیک 2000
واحد کنترل الکترونیک گیربکس اتوماتیک 2000
منبع آب شیشه شوی 2000
منبع آب شیشه شوی 2000
مجموعه مکانیزم برف پاکن با موتور 2000
مجموعه مکانیزم برف پاکن با موتور 2000
مجموعه دینام 2000
مجموعه دینام 2000
مجموعه تسمه دینام 2000
مجموعه تسمه دینام 2000
کنترل یونیت مرکزی داخل اتاق 2000
کنترل یونیت مرکزی داخل اتاق 2000
کیلومتر شمار 2000
کیلومتر شمار 2000
کوئل نقطعه مرگ 2000
کوئل نقطعه مرگ 2000
کنترل یونیت سوئیچ حفاظت خودرو UPC 2000
کنترل یونیت سوئیچ  حفاظت  خودرو UPC 2000
کارت کلید خودرو با کلید 2000
کارت کلید خودرو با کلید 2000
قطعه یدکی اتوماتیک استارت 2000
قطعه یدکی اتوماتیک استارت 2000
سنسور اکسیژن 2000
سنسور اکسیژن 2000
دسته راهنما 2000
دسته راهنما 2000
پایه دینام وکمپرسور 2000
پایه  دینام وکمپرسور 2000
استارت 2000
استارت 2000