فروشگاه میلان پارت

تهیه و توزیع لوازم یدکی خودرو

سفارشات : 09384443462

                        09122443462

روش کددهی ریموت فابریک خودروهای چینی

1
روش کددهی ریموت فابریک خودروهای چینی

1-ابتدا داخل خودرو بنشینید.دربها را بسته و مصرف کننده ها مثل رادیو  پخش و چراغها و....را به جز فلاشرها که
قادر به قطع آن نمی باشید از مدار خارج کنید.
2-سوییچ را داخل مغزی قرار داده  وقفل پران را آزاد کنید.
3-سوییچ موتور را باز نموده تا چراغهای پشت آمپر روشن شود.سپس آنرا را ببندید در این زمان چراغ سکیوریتی
جلوی داشبورد یکبار چشمک میزند این عمل باید حدود 2 ثانیه طول بکشد.
4-مجددا عملیات بند 3 را بدون توقف و پیوسته  تکرار کنید.
5-سوییچ را مجددا باز کنید در این هنگام چراغ سکیوریتی شروع به چشمک زدن مینماید سپس قطع میگردد و نیز
مجددا شروع به چشمک زدن نموده و خاموش می شود .سپس دکمه UN LOCK رافشرده نگه داشته همزمان سوییچ
را ببندید و منتظر بمانید تا چراغ سکیوریتی کاملا خاموش گردد.
6-    کلید  را خارج کرده و ابتدا دکمه UN LOCK و سپس دکمه LOCKرا با توقف فشار دهید
در صورت صحت انجام عملیات فوق ،قفل دربها باز و بسته می شوند.در غیر اینصورت و عدم فعال  شدن  
ریموت  کنترل می بایست عملیات فوق مجددا تکرار نمایید.
نکته مهم:عملیات بندهای 3،4،5 بایستی بدون توقف  و پیوسته در مدت زمان 7 ثانیه انجام پذیرد

10.0/5 (1 رای)