فروشگاه میلان پارت

تهیه و توزیع لوازم یدکی خودرو

✅نحوه بررسی و عیب یابی کمک فنر خودرو:

0
✅نحوه بررسی و عیب یابی کمک فنر خودرو:

☢اگر کمک فنری به راحتی جمع شد امابه سختی باز شد ، سالم است.با دو دست روی کاپوت را فشار دهید
اگر خودرو براحتی و بدون سر وصدا پایین رفت و خیلی سریع بالانیامد سالم است.